02 febrero 2008

vuité centenari del naiximent del rei jaume

"E nos fom entre la rambla el reyal, e la torra, e quan uim nostra senyera sus en la torre descaualgam del caual, e endreçam nos ues hoirent, e ploram de nostres vyls, e besam la terra per la gran merce que Deus nos hauia feyta."

Llibre dels Feits.

Jaume I El Conqueridor,
Montpeller, 2 de febrer de1208 - València, 1276.

No hay comentarios: