16 enero 2009

quan les paraules es queden curtes, pot ser millor sense paraulesCultura en temps de guerra.

Via :: Periodistas 21

No hay comentarios: