27 febrero 2014

mireu a qui vaig vore ahir...

Està major, feia cara de donar llàstima. De fet, la donava. Apenes ningú el va parar. És Francisco Camps, clar.

No hay comentarios: