27 abril 2009

catarroja protesta contra nou mil·leniVia :: El País | Una vegada més Catarroja va protestar contra l'aberració que és Nou Mil·leni. La concentració va estar organitzada pel col·lectiu Salvem Catarroja, des d'on denuncien:

"...Hem hagut de patir les amenaces de l'ajuntament, firmades per l'alcalde, Francisco Chirivella, que ens amenaçava amb multes de fins a 600.000 euros per continuar endavant amb la nostra protesta del dia 26. El primer escrit afirmava que el que preteníem fer era un espectacle públic, i que per tant havíem de seguir tota una sèrie de passos, com demanar el permís fa tres mesos, fer un informe i un projecte d'emergència firmats per un tècnic i amb el vist i plau d'un col·legiat professional, pagar una fiança de més de 30.000 euros, un segur d'incendi d'instal·lacions (no podíem cremar cap instal·lació, perquè no instal·làrem res), un certificat de que l'instal·lació elèctrica acomplix amb l'establit en el reglament electrotècnic de baixa tensió i que s'acomplixen les mesures de salubritat i higiene mínimes per a aquest tipus d'activitats... i a més la conclusió de la carta era: "els organitzadors deuran abstenir-se de realitzar els actes, perquè de fer-ho sense contar amb la preceptiva autorització, açò donaria lloc a la intervenció de la policia local, per tal d'evitar el desenvolupament dels espectacles". Vam contestar dient que no volíem fer un espectacle públic, sinó que al carrer faríem albaes, una murga, un mimo, música amb tabal i dolçaina, i dins del casal Jaume I ja faríem els actes que precisaven d'electricitat, és a dir, que no havíem de regir-se per la normativa d'espectacles públics, sinó que totes les coses que faríem al carrer formaven part de la protesta, per a la qual ja teníem el permís de delegació de govern. Pocs dies després arribà un altra carta, que amenaçava amb "responsabilitats penals per desobediència a l'autoritat", sancions de fins a 600.000 euros, el tancament del casal Jaume I, com a responsable de les instal·lacions, i multes de fins a 3.000 euros per publicitar-nos en la via pública (pels cartells i els pamflets)."

No hay comentarios: