01 junio 2009

el poder de facebook contra camps


6.936 membres són els que té, en el moment de fer este post, el grup de Facebook Macro-manifestació contra la impunitat de Francesc Camps, que ja té ha data. Serà el dissabte 13 juny a la Plaça de la Verge de València.

Qui li ho anava a dir a Camps?

No hay comentarios: